EMDR

EMDR


EMDR-TERAPIA

EMDR eli Eye Movement Desensitization and Reprocessing on terapeuttinen lähestymistapa psyykkisten traumojen hoitoon. Menetelmän kehittänyt psykologi Francine Shapiro ja se on ollut Suomessa käytössä 1990-luvun puolivälistä alkaen. EMDR menetelmän avulla voidaan poisherkistää ja käsitellä traumaattisia tai muita häiritseviä muistoja. 

Menetelmän avulla voidaan joko pyrkiä neutraloimaan menneisyyden häiritseviä muistoja tai lisäämään voimavaroja tulevaisuuden stressaavaa tapahtumaa varten. Keskeisenä periaatteena on pyrkimys muokata minäkäsitykseen tai maailmankuvaan liittyviä kielteisiä uskomuksia, jotka ovat muodostuneet ylivoimaisten stressikokemusten seurauksena. EMDR- menetelmällä muutos tapahtuu ajatusten, tunteiden ja kehon tasolla, ja muutoksen myötä ihmisen toimintakyky paranee.

Tästä pääset lukemaan lisää EMDR-terapiasta.

Alla olevasta videoanimaatiosta voit katsoa miten EMDR toimii.