Traumapsykoterapia

Traumatisoituminen tarkoittaa sietokyvyn ylittävää tapahtumaa. Traumaattiset kokemukset voivat vaihdella suuresti. Kokemus voi olla jokin yksittäinen tapahtuma tai se voi olla pitkään jatkunutta kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä ja hyväksikäyttöä jo lapsuudessa.

Traumatisoituminen voi usein aiheuttaa mielen pirstoutumista, vireyden- ja tunteiden säätelyvaikeuksia, traumaattisen kokemuksen tunkeutumista väkisin mieleen ja välttämiskäyttäytymistä. Lisäksi lapsuudessa kokema vakava traumatisoituminen voi aiheuttaa erilaisia dissosiaatio-oireita. 

Psykoterapiassa hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioimalla sinun henkilöhistoria ja nykyinen elämäntilanteesi. Terapian alussa kartoitetaan erilaisia asioita mm. nykyhetken oireita ja ongelmia, elämänhistoriaa sekä mietimme ja sovimme terapian tavoitteista. Hoidon alkuvaiheessa vältetään keskittymästä traumakokemuksiin. Niiden sijaan keskitytään mm. opettelemaan itsesäätelyn ja havainnoinnin lisäämistä sekä löytämään oireenhallintakeinoja.  

Traumapsykoterapiassa käytetään erilaisia menetelmiä, esim. sensomotorisia menetelmiä vakauttamaan traumaperäisiä oireita sekä EMDR- terapiaa häiritsevien ja traumaattisten kokemusten prosessoinnissa. Traumaan liittyvät tunteet ovat monesti hyvin voimakkaita ja pelottavia. Kun tunteiden sijaan keskitytään kehon reaktioihin, aistimuksiin sekä puolustusreaktioihin, voidaan turvallisesti lisätä traumamuistuttajien havainnointia siedettävässä vireystasossa. Traumatisoitunutta autetaan vähitellen erottamaan nykyhetken havaintoja ja menneisyyteen liittyviä havaintoja toisistaan. 

Koulutuksen aikaiseen koulutuspsykoterapiaan otan vastaan asiakkaita huhtikuu 2025 asti. Psykoterapiakoulutuksen aikana palveluistani ei ole mahdollista saada Kela-korvausta vaan tällöin terapiajakso on saatavilla opiskelijahinnoin. Koulutuspsykoterapia on aina luottamuksellista ja tiiviisti työnohjattua hoitoa. Niin kauan kuin kehomme tuntee olonsa turvalliseksi, aivomme vastaanottavat uutta informaatiota ja luovat uutta todellisuutta. Silloin kun juutumme traumamuistoon, kadotamme kykymme uuden tiedon vastaanottamiseen ja jumiudumme elämään mennyttä todellisuutta yhä uudestaan ja uudestaan. (Van der Kolk, 2003)